This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
 

Chậu gỗ dài

chau-go-dai

Chậu gỗ dài Kích thước: 22,5*8*5cm

Giỏ gỗ cắm hoa treo tường

gio-go-cam-hoa-treo-tuong

Giỏ gỗ cắm hoa treo tường GH19 Chất liệu: gỗ Kích thước: dài 15.5 x rộng 7 x cao 20.5 cm

Giỏ vải sắt vuông

gio-vai-sat-vuong

Giỏ vải sắt vuông

Giỏ gỗ bé tưới cây

gio-go-be-tuoi-cay

Giỏ gỗ bé tưới cây 26x18cm chất liệu gỗ

Chậu đá trái tim

chau-da-trai-tim

Chậu đá trái tim chất liệu: đá kt: 25*22*6cm

Bình sứ trắng tròn

binh-su-trang-tron

Bình sứ trắng tròn 21*15*23cm

Bình gốm vàng loe

binh-gom-vang-loe

Bình gốm vàng loe 27*22*29CM

Bình sứ trắng thấp

binh-su-trang-thap

Bình sứ trắng thấp Kích thước: 12*16*10CM

Bình sứ xanh thấp

binh-su-xanh-thap

Bình sứ xanh thấp Kích thước: 25*25*10CM

Bình sứ trắng viền hoa vuông

binh-su-trang-vien-hoa-vuong

Bình sứ trắng viền hoa vuông 17*13*26cm

Bình sứ trắng hoa

binh-su-trang-hoa

Bình sứ trắng hoa 20*13*24cm

Bình sứ tròn trắng không quai

binh-su-tron-trang-khong-quai

Bình sứ tròn trắng không quai 15*15*22CM

Chậu hoa đá nhỏ

chau-hoa-da-nho

Chậu hoa đá nhỏ Kích thước: 7x7cm có nhiều mẫu

Chậu cây gỗ vuông

chau-cay-go-vuong

Chậu cây gỗ vuông Kích thước: 30*15cm

Bộ 3 chậu cây I love U chậu sứ vuông

bo-3-chau-cay-i-love-u-chau-su-vuong

Bộ 3 chậu cây I love U chậu sứ vuông size: 20*6cm

Chậu cây bé ong

chau-cay-be-ong

Chậu cây bé ong kích thước: 10*5cm

Bình hoa anh túc

binh-hoa-anh-tuc

Bình hoa anh túc Kích thước26x8cm bình sứ, hoa lụa hoa màu trắng/ vàng

Chậu hướng dương Carte

chau-huong-duong-carte

Chậu hướng dương Carte chậu to 37x15cm chậu nhỏ 25x15cm giá = nhau

Chậu hoa cúc love gỗ

chau-hoa-cuc-love-go

Chậu hoa cúc love gỗ bình gỗ 10x10cm bên trong có thêm 1 bình thuỷ tinh 9x9cm kèm chùm hoa cúc size khi cắm cả hoa 18x10cm

Chậu hoa hồng gốm đen

chau-hoa-hong-gom-den

Chậu hoa hồng gốm đen