This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
 

Chậu gỗ dài

Chậu gỗ dài Kích thước: 22,5*8*5cm

Giỏ gỗ cắm hoa treo tường

Giỏ gỗ cắm hoa treo tường GH19 Chất liệu: gỗ Kích thước: dài 15.5 x rộng 7 x cao 20.5 cm

Giỏ vải sắt vuông

Giỏ vải sắt vuông

Giỏ gỗ bé tưới cây

Giỏ gỗ bé tưới cây 26x18cm chất liệu gỗ

Chậu đá trái tim

Chậu đá trái tim chất liệu: đá kt: 25*22*6cm

Bình sứ trắng tròn

Bình sứ trắng tròn 21*15*23cm

Bình gốm vàng loe

Bình gốm vàng loe 27*22*29CM

Bình sứ trắng thấp

Bình sứ trắng thấp Kích thước: 12*16*10CM

Bình sứ xanh thấp

Bình sứ xanh thấp Kích thước: 25*25*10CM

Bình sứ trắng viền hoa vuông

Bình sứ trắng viền hoa vuông 17*13*26cm

Bình sứ trắng hoa

Bình sứ trắng hoa 20*13*24cm

Bình sứ tròn trắng không quai

Bình sứ tròn trắng không quai 15*15*22CM

Chậu hoa đá nhỏ

Chậu hoa đá nhỏ Kích thước: 7x7cm có nhiều mẫu

Chậu cây gỗ vuông

Chậu cây gỗ vuông Kích thước: 30*15cm

Bộ 3 chậu cây I love U chậu sứ vuông

Bộ 3 chậu cây I love U chậu sứ vuông size: 20*6cm

Chậu cây bé ong

Chậu cây bé ong kích thước: 10*5cm

Bình hoa anh túc

Bình hoa anh túc Kích thước26x8cm bình sứ, hoa lụa hoa màu trắng/ vàng

Chậu hướng dương Carte

Chậu hướng dương Carte chậu to 37x15cm chậu nhỏ 25x15cm giá = nhau

Chậu hoa cúc love gỗ

Chậu hoa cúc love gỗ bình gỗ 10x10cm bên trong có thêm 1 bình thuỷ tinh 9x9cm kèm chùm hoa cúc size khi cắm cả hoa 18x10cm

Chậu hoa hồng gốm đen

Chậu hoa hồng gốm đen