Tag: bat huong bat trang

Bát hương

Con người có tổ có tông Như cây có cội, như sông có nguồn Đạo lý ấy đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân đất Việt từ thuở

Bát hương rồng nổi xanh

Bát hương rồng nổi xanh

Bộ bát thờ 6 chiếc

Bộ bát thờ 6 chiếc là sản phẩm đặc sắc được tạo hình cầu kì, là bộ đồ thờ không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên.