Tag: bình cắm hoa bằng sứ

Bình sứ trắng viền hoa vuông

Bình sứ trắng viền hoa vuông 17*13*26cm