Tag: bình cổ việt nam

Bình gốm vàng loe

Bình gốm vàng loe 27*22*29CM