Tag: bình gốm sứ giang tây trung quốc

Bình gốm vàng loe

Bình gốm vàng loe 27*22*29CM

Bộ bình gốm chim công

Bộ bình gốm chim công

Bình hoa hồng Châu Âu

Bình hoa hồng Châu Âu Bình: Gốm; Hoa: lụa Chiều cao bình+hoa:55cm