Tag: bình gốm trang trí

Lính phục vụ

Lính phục vụ cao: 30cm chất liệu: thạch cao