Tag: bình hoa đẹp

Binh hoa trà ly lớn

Binh hoa trà ly lớn Chiều cao: 70cm