Tag: bình hoa pha lê hà nội

Bình hoa anh túc

Bình hoa anh túc Kích thước26x8cm bình sứ, hoa lụa hoa màu trắng/ vàng

Binh hoa trà ly lớn

Binh hoa trà ly lớn Chiều cao: 70cm