Tag: bình hoa trang trí

Bình hoa anh túc

Bình hoa anh túc Kích thước26x8cm bình sứ, hoa lụa hoa màu trắng/ vàng

Binh hoa trà ly lớn

Binh hoa trà ly lớn Chiều cao: 70cm

Lính phục vụ

Lính phục vụ cao: 30cm chất liệu: thạch cao