Tag: bình ngâm rượu đẹp

Để rượu cao cấp

Để rượu cao cấp dài 30cm, cao 32cm, đường kính miệng 10.5CM