Tag: bình sứ trắng

Bình sứ trắng tròn

Bình sứ trắng tròn 21*15*23cm

Bình sứ xanh thấp

Bình sứ xanh thấp Kích thước: 25*25*10CM

Bình sứ tròn trắng không quai

Bình sứ tròn trắng không quai 15*15*22CM