Tag: bình thủy tinh ngâm rượu hà nội

Để rượu cao cấp

Để rượu cao cấp dài 30cm, cao 32cm, đường kính miệng 10.5CM