Tag: bộ đỉnh đồng

Bộ đỉnh hạc chân đồng men rạn

Trên bàn thờ gia tiên thường có sự xuất hiện cùng với bát hương là bộ đồ thờ cúng tam sự, gồm 1 đỉnh và 2 giá nến . Bộ