Tag: cây sứ cùi

Bình sứ trắng hoa

Bình sứ trắng hoa 20*13*24cm