Tag: chậu gỗ trồng lan

Chậu gỗ dài

Chậu gỗ dài Kích thước: 22,5*8*5cm