Tag: chậu hoa lan bằng gỗ

Chậu gỗ dài

Chậu gỗ dài Kích thước: 22,5*8*5cm