Tag: chậu hoa nhỏ để bàn

Chậu hoa cúc love gỗ

Chậu hoa cúc love gỗ bình gỗ 10x10cm bên trong có thêm 1 bình thuỷ tinh 9x9cm kèm chùm hoa cúc size khi cắm cả hoa 18x10cm