Tag: chóe ngâm rượu

Chóe men rạn cổ truyền

Từ xa xưa, Chóe đã gắn liền với đời sống văn hóa của người Việt. Với nước men rạn đặc sắc, những chiếc chóe này được tạo hình bằng tay