Tag: chuối sứ xanh

Bình sứ xanh thấp

Bình sứ xanh thấp Kích thước: 25*25*10CM