Tag: đèn tinh dầu bát tràng

Đèn dầu men rạn

Đèn dầu là sản phẩm quan trọng không thể thiếu trên bất kì 1 bàn thờ nào của người Việt ta. Đèn thờ men rạn , với thiết kế tinh