Tag: điện thoại trang trí bằng gốm

Điện thoại hoa hồng trắng

Điện thoại hoa hồng trắng Kích thước: 24*32*19,5cm