Tag: đồ gốm sứ trang trí nội thất

Binh hoa trà ly lớn

Binh hoa trà ly lớn Chiều cao: 70cm