Tag: đồ gốm trang trí nội thất

Lính phục vụ

Lính phục vụ cao: 30cm chất liệu: thạch cao