Tag: đồ trang trí bằng gốm sứ

Lính phục vụ

Lính phục vụ cao: 30cm chất liệu: thạch cao