Tag: giá bát đĩa bát tràng

Bộ đồ ăn bát tràng Đào Thọ

Bộ bát cơm cao cấp Bát Tràng. Được chọn lọc kỹ lưỡng, không ruồi, không lỗi, ko bong men. Trắng tinh khiết và sang trọng.

Bộ đồ ăn bát tràng vẽ sơn thủy

Bộ bát cơm cao cấp Bát Tràng. Được chọn lọc kỹ lưỡng, không ruồi, không lỗi, ko bong men. Trắng tinh khiết và sang trọng.

Bộ đồ ăn bát tràng Vẽ Trúc

Bộ bát cơm cao cấp Bát Tràng. Được chọn lọc kỹ lưỡng, không ruồi, không lỗi, ko bong men. Trắng tinh khiết và sang trọng.

Bộ đồ ăn bát tràng Vẽ Tùng Hạc

Bộ bát cơm cao cấp Bát Tràng. Được chọn lọc kỹ lưỡng, không ruồi, không lỗi, ko bong men. Trắng tinh khiết và sang trọng.