Tag: giá bình hoa trang trí

Binh hoa trà ly lớn

Binh hoa trà ly lớn Chiều cao: 70cm