Tag: gốm bát tràng

Ấm chén bát tràng đẹp mạ vàng

Bộ sản phẩm ấm chén bát tràng đẹp mạ vàng là bộ sản phẩm sang trọng số 1 bát tràng được sản xuất bởi bàn tay tinh hoa của nghệ