Tag: gốm sứ nhật bản

Điện thoại hoa hồng trắng

Điện thoại hoa hồng trắng Kích thước: 24*32*19,5cm

Chú đầu bếp ôm bình

Chú đầu bếp ôm bình kt: 10×9×21.5CM 10×9×20CM

Lính phục vụ

Lính phục vụ cao: 30cm chất liệu: thạch cao