Tag: hoa anh túc tím

Bình hoa anh túc

Bình hoa anh túc Kích thước26x8cm bình sứ, hoa lụa hoa màu trắng/ vàng