Tag: hoa sứ nhà nàng

Bình sứ trắng thấp

Bình sứ trắng thấp Kích thước: 12*16*10CM