Tag: hoa sứ tiếng anh là gì

Bình sứ trắng thấp

Bình sứ trắng thấp Kích thước: 12*16*10CM