Tag: hoa sứ trắng phơi khô

Bình sứ trắng hoa

Bình sứ trắng hoa 20*13*24cm