Tag: làm chuông gió bằng vỏ sò

Sò trắng trang trí

Sò trắng trang trí 24*14*16CM