Tag: lọ hoa gỗ

Bình hoa nghệ thuật 1

Bình hoa nghệ thuật 1

Bình hoa nghệ thuật

Bình hoa gốm sứ Nghệ thuật – Cố điển và tinh tế Chât Liệu: Đất nung sơn mài Nơi sản xuất: Lò gốm Tuấn Lâm Bát Tràng- Gia Lâm- Hà