Tag: lục bình sứ trung quốc

Bình sứ trắng tròn

Bình sứ trắng tròn 21*15*23cm

Bình sứ tròn trắng không quai

Bình sứ tròn trắng không quai 15*15*22CM