Tag: nấm sò trắng xào

Sò trắng trang trí

Sò trắng trang trí 24*14*16CM