Tag: nhà cung cấp gốm sứ bát tràng

Chú đầu bếp ôm bình

Chú đầu bếp ôm bình kt: 10×9×21.5CM 10×9×20CM