Tag: sản xuất lọ hoa

Xô sứ hoa tầm xuân

Xô sứ hoa tầm xuân size cả phần hoa là 15x8cm