Tag: tự làm chậu cây

Chậu đá trái tim

Chậu đá trái tim chất liệu: đá kt: 25*22*6cm