Tag: tượng gốm sứ

Điện thoại hoa hồng trắng

Điện thoại hoa hồng trắng Kích thước: 24*32*19,5cm