Tag: vỏ sò vỏ ốc

Sò trắng trang trí

Sò trắng trang trí 24*14*16CM