Tag: ý nghĩa hoa hồng xanh

Bình hoa hồng Châu Âu

Bình hoa hồng Châu Âu Bình: Gốm; Hoa: lụa Chiều cao bình+hoa:55cm